Med den stadigt stigende mængde af medier og råmateriale er det en tidskrævende og ofte manuel proces at få Ingested/Loaded sit materiale rigtigt og ensartet.

Ved at automatisere Ingest/Load opnår man en effektivisering og en højere grad af kontrol af medierne. Man kan få alt direkte ind i et workflow, hvor de hurtigt er tilgængelige for alle. Samtidig opnår man styring af navngivningspolitikken og kan nemt finde sine medier (og andre kan finde dem). Dette giver også mulighed for at lave backup af materialet i samme arbejdsgang – automatisk.

Media | Director understøtter Interplay | Transcode og det medfører, at man kan centralisere conform af sekvenser fra råmaterialet, når man er færdig!