Kursusbeskrivelse
Kursisterne fokuserer på installering, administration og opbygning af Avid Unity ISIS, og lærer at installere, konfigurere og fejlfinde systemet. Via Hands On øvelser får deltagere praktisk erfaring med at integrere systemer og benytte fejlfindingsteknikker.


Målgruppe:

 • Systemadministratorer og teknikere
 • Medarbejdere, der arbejder med vedligeholdelse, installation og administration af Avid systemer
 • Freelanceteknikere, som arbejder på tv-stationer eller i Post-huse.


Deltagernes forudsætninger

 • Aktiv ACSR-redigering status


Formål med kurset
Efter dette kursus vil deltagerne være i stand til at:

 • Gennemgå og forstå installation
 • Bruge Avid Unity ISIS hardware og software
 • Beskrive Avid Unity ISIS systemopbygning
 • Benytte Avid ISIS systemadministrator værktøj
 • Oprette og administrere Storage Groups
 • Oprette og administrere Workspaces
 • Oprette og administrere brugerkonti
 • Forstå grundlæggende netværk
 • Beskrive Avid Unity ISIS netværks topologier
 • Forstå Avid Unity ISIS konfiguration og ydeevne
 • Udføre en Avid Unity ISIS system installation
 • Konfigurere failover
 • Arbejde med eksterne switches
 • Foretage grundlæggende vedligeholdelse og fejlfinding
For mere information om kurset, datoer og tilmelding.
Kontakt venligst In-Site:
✆ +45 53 38 99 99
training@in-site.tv


 

Back

UN422 ACSR-Unity ISIS Length Suggested length: 5 days Overview Students focus on the installation, administration, and architecture of Avid Unity ISIS, learning to connect, configure, and troubleshoot the system. Lab work and exercises give students practical experience in integrating systems and applying troubleshooting techniques. Audience This course targets: System administrators Front-line maintenance personnel Engineers Facility or freelance technicians working in broadcast or post environments Prerequisites Active ACSR-Editing status Objectives At the end of this course, you will be able to: Identify and understand installation Use Avid Unity ISIS hardware and software Describe Avid Unity ISIS system architecture Use the Avid ISIS System Administrator Tool Create and manage storage groups Create and manage workspaces Create and administer user accounts Network fundamentals Describe Avid Unity ISIS Network topologies Understand Avid Unity ISIS configuration and performance Perform Avid Unity ISIS system installation Configure failover Work with external switches Basic maintenance and troubleshooting