Tilbage

UN212 Avid ISIS 7500 | 7000 System Administration, 2 dage Kursusbeskrivelse På dette kursus lærer deltagerne at administrere AVID ISIS 7000 systemet. Vi vil gennemgå, hvordan man udskifter en defekt disk og konfigurerer ”Storage Groups” og ”Workspaces”. Kursusdeltagerne vil også lære grundlæggende vedligeholdelse og fejlfinding i ”System Director” og ”ISIS Chassis hardware”.   Målgrupper Undervisningen henvender sig til en bred målgruppe, bl.a.:

 • Teknikere, som vedligeholder og fejlfinder i ISIS hardware
 • Media Managers med ansvar for ”Workspace Management” og sletning af medier.

Deltagernes forudsætninger Kursusdeltagerne skal være bekendt med Avids redigeringsapplikationer og terminologi.   Formål med kurset:

 • At forstå Avid ISIS termer og begreber
 • At gøre kursusdeltageren i stand til at håndtere ”ISIS Management Console”
 • At konfigurere “Storage Groups” og “Workspaces”
 • At udskifte en defekt disk.

 

 

Back

UN212 Avid ISIS 7500 | 7000 System Administration Length Suggested length: 2 days Overview In this class students will learn how to administer their Avid ISIS 7000 system. We will review how to replace a failed data drive and configure storage groups and workspaces. Students will also learn basic maintenance and troubleshooting on the System Director and ISIS Chassis hardware. Audience The two days of training address multiple audiences including:

 • Engineers tasked with maintaining and troubleshooting the ISIS hardware
 • Media Managers responsible for workspace management and media deletion.

Prerequisites Students should be familiar with the Avid editing applications and terminology. Objectives

 • Understanding Avid ISIS Terms and Concepts
 • Navigating through the ISIS Management Console
 • Configuring Storage Groups and Workspaces
 • Replacing a Failed Data Drive