UN212 Avid ISIS 7500 | 7000 System Administration, 2 dage

In-site training

Tilbage

UN212 Avid ISIS 7500 | 7000 System Administration, 2 dage Kursusbeskrivelse På dette kursus lærer deltagerne at administrere AVID ISIS 7000 systemet. Vi vil gennemgå, hvordan man udskifter en defekt disk og konfigurerer ”Storage Groups” og ”Workspaces”. Kursusdeltagerne vil også lære grundlæggende vedligeholdelse og fejlfinding i ”System Director” og ”ISIS Chassis hardware”.   Målgrupper Undervisningen henvender sig til en bred målgruppe, bl.a.:

  • Teknikere, som vedligeholder og fejlfinder i ISIS hardware
  • Media Managers med ansvar for ”Workspace Management” og sletning af medier.

Deltagernes forudsætninger Kursusdeltagerne skal være bekendt med Avids redigeringsapplikationer og terminologi.   Formål med kurset:

  • At forstå Avid ISIS termer og begreber
  • At gøre kursusdeltageren i stand til at håndtere ”ISIS Management Console”
  • At konfigurere “Storage Groups” og “Workspaces”
  • At udskifte en defekt disk.