Tilbage

NC101 redigering med Avid NewsCutter, 2 dage Kursusbeskrivelse Dette kursus introducerer begreber inden for ikke-lineær redigering og grundlæggende funktioner i Avid NewsCutter. Tiden er delt mellem præsentation og hands-on praksis, med tid til at eksperimentere med nyhedsmateriale. Kursisterne vil benytte Avid NewsCutter til at capture og organisere kildeoptagelser, redigere, trimme sekvenser, redigere lyd, arbejde med effekter og aflevering. Deltagere vil også lære grundlæggende interaktion med workgroup komponenter såsom Avid Interplay og NRCS tool. Målgruppe Kurset henvender sig til:

 • Producere
 • Videografer
 • Klippere

Kursistens forudsætninger En baggrund inden for redigering, specifikt nyhedsproduktion, anbefales Kendskab til systemet er ikke nødvendigt Formål med kurset Når kurset er fuldført, vil deltageren være i stand til at:

 • Capture og organisere kildeoptagelser
 • Arbejde med assets i Avid Interplay vinduet
 • Redigere en nyhedspakke
 • Klippe A-rullen
 • Redigere og trimme sekvenser
 • Redigere lyd
 • Forfine redigering ved at trimme
 • Forfine lydniveauer og pan
 • Færdiggøre B-rullen, overgange og musik
 • Aflevering

 

Back

NC101 Editing with Avid NewsCutter Length Suggested length: 2 days Overview This course introduces the concepts of nonlinear editing and includes basic features of the Avid NewsCutter system for WindowsSession. Time is divided between demonstration and hands-on practice, with ample time for experimentation with sample news material. Students will use Avid NewsCutter to capture and organize source footage, edit, trim sequences, edit audio, work with effects, and output work. Students will also learn basic interaction with workgroup components such as Avid Interplay and the NRCS tool. Audience This course targets:

 • Producers
 • Videographers
 • Editors

Prerequisites

 • A background in editing, specifically in news production, is strongly recommended
 • Familiarity with the system is not necessary

Objectives At the end of this course, you will be able to:

 • Capture and organize source footage
 • Work with assets in the Avid Interplay Window
 • Edit a news package
 • Cut the A-Roll
 • Edit and trim sequences
 • Edit audio
 • Refine edits by trimming
 • Refine audio levels and pan
 • Finish with B-roll, dissolves, and music
 • Output work