Kursusbeskrivelse
Dette kursus giver omfattende hands-on erfaring med at installere, vedligeholde og fejlfinde centrale Interplay komponenter. Kursisterne arbejder i grupper med at bygge Interplay systemer fra bunden ved hjælp af ”Clustered Interplay Engines” og ”Media Indexers” på eksisterende ISIS shared storage. De lærer også korrekt opsætning og fejlfinding af ”Avid Look Up Servers”, ”Avid Service Framework” og Interplay redigeringsklienter. Kursisterne vil skabe, vedligeholde og tage back up af en Interplay database på deres nybyggede hardware. Vi vil derudover gennemgå, hvordan man styrer netværkskomponenter, der kræves i Interplay installationer, bl.a. ”Microsoft Active Directory” og DNS.


Målgruppe

 • Systemadministratorer og teknisk personale
 • Medarbejdere, der arbejder med opgradering, vedligeholdelse og installation af Avid Systemer
 • Teknikere, der arbejder på tv-stationer og i post-huse


Deltagernes forudsætninger

 • Aktiv Avid Unity MediaNetwork eller Avid ISIS ACSR Status
 • WG213 Avid Interplay for administratorer eller 1 år som primær Interplay produktion systemadministrator


Formål med kurset
Efter dette kursus vil kursisterne være i stand til at:

 • Udføre Avid Interplay Engine administration
 • Foretage Cluster og Engine installation
 • Anvende administrationsteknikker
 • Udføre strategier for sletning og beskyttelse
 • Arbejde med databaser i systemet
 • Arbejde med server, site og editor-indstillinger
 • Forstå bruger management
 • Fejlfinde i ”Avid Service Framework”
 • Udføre regelmæssig vedligeholdelse
 • Foretage backup og restore
 • Recover fra et server nedbrud
 • Udføre avanceret Avid Networking
 • Installere og fejlfinde med Media Indexer
 • Bruge Airspeed Multistream i et Interplay-miljø
 • Implementere Media Services
 • Implementere et WAN Workflow (Interplay 2.0)
For mere information om kurset, datoer og tilmelding.
Kontakt venligst In-Site:
✆ +45 53 38 99 99
training@in-site.tvBack

WG433 Avid Interplay System Support Length Suggested length: 5 days Overview This course provides extensive hands-on classroom experience in installing, maintaining and troubleshooting core Interplay components. Students work in teams building Interplay systems from the ground up using clustered Interplay Engines and Media Indexers on existing ISIS 7000 shared storage. They also learn how to properly set up and troubleshoot Avid Look Up Servers, Avid Service Framework and Interplay editing clients. Students also will create, maintain and backup an Interplay database on their newly constructed hardware. Also covered in the class is how to manage network components required in Interplay installations, i.e. Microsoft Active Directory and DNS. Audience This course targets: System administrators Front-line maintenance personnel Engineers Facility or freelance technicians working in broadcast or post environments Prerequisites Active Avid Unity MediaNetwork or Avid ISIS ACSR status WG213 Avid Interplay for Administrators or 1 year as the primary Interplay Production system administrator Objectives At the end of this course, you will be able to: Perform Avid Interplay engine administration Cluster and engine installation Apply administration techniques Perform deletion strategies and protection Work with databases in the system Work with server, site, and editor settings Understand user management Troubleshoot for the Avid Service Framework Perform regular maintenance Backup and restore Recover from a server crash Perform advanced Avid networking Install and troubleshoot with Media Indexer Use AirSpeed Multistream in an Interplay environment Implement Media Services Implement a WAN Workflow (Interplay 2.0)

.

.