Den tredje del af Avids ACSR program certificerer deltageren i Interplay (Workgroup). For at blive ACSR i Workgroup, følges kurset ”WG433 Avid Interplay System Support” og den tilhørende eksamen bestås. Deltageren skal have en aktiv ACSR i Editor og Storage i forvejen. Kurset henvender sig til teknisk personale og systemadministratorer. ACSR i Workgroup verificerer kursistens evner til at installere og vedligeholde de tekniske, driftsmæssige og administrative aspekter af Avid Interplay Management System samt kursistens forståelse for, hvordan Interplay systemet spiller sammen med Avids redigerings- og storage-platforme. Når dette tredje og sidste trin på certificeringsstien er bestået, er deltageren Elite Certificeret. På dette niveau har deltageren en dybdegående forståelse for at installere og vedligeholde tekniske, driftsmæssige og administrative aspekter af Avids redigeringssystemer, Storage-systemer og Avid Interplay.

  • WG433 ACSR Avid Interplay System Support, 5 dage

    Kurset henvender sig bl.a. til systemadministratorer og teknisk personale. Deltagerens forudsætninger: Aktiv Avid Storage ACSR Status og erfaring som Interplay Produktion systemadministrator.

Here we could write on what ACSR for INTERPLAY is, and how to optain it… ACSR WG433 Avid Interplay System Support