Tilbage

IN210 iNews Database Design Workshop, 3 dage   Kursusbeskrivelse   Dette skræddersyede kursus gennemgår iNews klienten i detaljer, med vægt på at skabe et velegnet workflow til jeres Avid Newsroom løsning. Kurset gennemgår brugen af iNews systemet, database cyklus og vil skabe et overblik over procedurer, drift og arbejdsgange, der er grundlag for brugen og designet i jeres iNews miljø. Målgruppe Kurset henvender sig til:

 • Newsroom driftsledere, executive producers og kontrolrum-personale, som kan lede andre ansatte, når det gælder om at tilpasse sig det nye miljø
 • Repræsentanter fra IT-Afdelingen, som vil bidrage til gennemførelsen af de mere tekniske aspekter af databasedesign processen

Kursistens forudsætninger

 • Erfaring med drift af iNews klienten er at foretrække
 • Forståelse for Newsroom og andre produktionsprocesser, herunder kontrolrummet under on-air transmission.
 • Erfaring som bruger af Windows-operativ systemet.

Formål med kurset Efter fuldført kursus vil deltageren være i stand til at:

 • Indføre iNews som Avid Newsroom løsning
 • Benytte iNews klienten
 • Importere og eksportere historier
 • Tilgå webben
 • Benytte de lokale databaser
 • Integrere med andre Newsroom teknologier
 • Administrere brugerkonti
 • Bruge og vedligeholde makro værktøjslinjer og genveje
 • Forstå den tilpassede database
 • Oprette og finde formularer
 • Standardisere ”print styles” i kontrolrummet og i studiet
 • Forstå arkiv muligheder
 • Skabe CG grafik ved hjælp af ”title tool”
 • Forstå produktionen, on-air komponenter og fejlfinding
 • Skabe nyhedsproduktion rundowns og designe bruger procedurer
 • Forstå database-processer med vægt på fejlfinding
 • Design procedural policy og skabe god praksis.

 

Back

IN210 iNEWS Database Design Workshop

Length

Suggested length: 3 days (24 hours)

Overview

This customized course covers the iNEWS client in detail, with emphasis on establishing the appropriate workflow for your Avid Newsroom solution. This course covers the use of the iNEWS system, database cycle, and will address an overview of procedures, operation and policy resulting in the use and design of your iNEWS environment.

Audience

This course is targeted at:

 • Key newsroom Operation Managers, Executive Producers, and control room staff who will lead other staff in adapting to the new environment
 • Representatives from the IT department, who will assist in the implementation of the more technical aspects of the database design process

Prerequisites

 • Experience operating the iNEWS client is preferable
 • A full understanding of newsroom and any other production processes, including the control room during on-air transmission
 • Experience as a user of the Windows operating system

Objectives

At the end of this course, you will be able to:

 • Introduce iNEWS as an Avid Newsroom solution
 • Use the iNews Client
 • Import and export stories
 • Access the Web
 • Use the local databases
 • Integrate with other newsroom technologies
 • Manage User Accounts
 • Use and maintain macros toolbars and shortcuts
 • Understand the customized database
 • Create and assign forms
 • Standardize print styles in the control room and in the studio
 • Understand archiving options
 • Create CG graphics using the title tool
 • Understand show production, on-air components and troubleshooting
 • Create new Newscast production rundowns and designing user procedures
 • Comprehend the database processes with an emphasis on troubleshooting
 • Design procedural policy and establish good practices