Tilbage

IN300 iNews System Administration, 3 dage   Kursusbeskrivelse Et teknisk drift kursus rettet mod IT/support/Nyheds-supportmedarbejdere. Kurset gennemgår iNews software og konfiguration, iNews databasestruktur og design, brugerkonti og sikkerhed, keyboard makroer, printing , vedligeholdelse af systemet, fejlfinding og system recovery. IN300 kurset kan tjene som baggrund for en certificering som iNews Administrator. Det er dog ikke et krav at gennemgå dette kursus før eksamen. Målgruppe Dette kursus henvender sig til: IT/support/Nyhedsdrift supportmedarbejdere Kursistens forudsætninger PC/IT færdigheder, der svarer til daglig system support. Erfaring med drift af iNews klienten er foretrukket Erfaring med og forståelse for Linux OS er foretrukket Forståelse for nyhedsformidling: drift og krav. Formål med kurset Når kurset er fuldført, vil du være i stand til at:

 • Forstå hvordan iNews passer ind i Avid Newsroom løsningen
 • Bruge System Console
 • Starte og stoppe serveren
 • Benytte iNews klienten
 • Udføre User Account Management
 • Skabe database strukturen og directory traits
 • Opsætte print formularer
 • Oprette newscast production queues
 • Koordinere systemfiler med databasen
 • Konfigurere iNews system folderen
 • Tilføje nye enheder, Control Air, Command og MOS
 • Konfigurere rundowns
 • Udføre database vedligeholdelse
 • Recover en serverfejl
 • Fejlfinde i enheder og databasefejl
 • Distribuere historier i og uden for database
 • Designe fordelingen af Wire Services/elektroniske nyhedstjenester
 • Konfigurere Fast text søgninger
 • Opnå fjernadgang til databasen
 • Fejlfinde ved hjælp af Best Practices

  

Back

IN300 iNEWS System Administration Length Suggested length: 3 days (24 hours) Overview A technical operations course aimed at IT/Engineering/News Operations support staff. The course covers iNEWS software and configuration, iNEWS database structure and design, user accounts and security, keyboard macros, printing, system maintenance, troubleshooting and system recovery. Audience This course is targeted at:

 • IT/Engineering/News Operations support staff

Prerequisites

 • PC/IT skills consistent with a system support role
 • Experience operating the iNEWS client is preferred
 • Experience and understanding Linux OS preferred
 • An understanding of newsroom operations and requirements

Objectives At the end of this course, you will be able to:

 • Understand how iNEWS fits in the Avid newsroom solution
 • Use the System Console
 • Start and stop the server
 • Use the iNEWS Client
 • Perform User Account Management
 • Create the database structure and directory traits
 • Set up print forms
 • Create newscast production queues
 • Coordinate system files with the database
 • Configure the iNEWS system folder
 • Add New Devices, Control Air, Command and MOS
 • Configure rundowns to connect to broadcast control systems
 • Perform database maintenance
 • Recover a server failure
 • Troubleshoot device and database errors
 • Distribute stories inside and outside the database
 • Design the distribution of Wire Services
 • Configure Fast Text Searches
 • Remotely access the database
 • Troubleshoot issues using best practices
 • Maintain using procedures and a timetable