Tilbage

IN310 INews avanceret System administration, 3 dage

Kursusbeskrivelse

Kurset er på et avanceret teknisk niveau og retter sig mod erfarne iNews systemadministratorer. Det bygger videre på fundamentet fra IN300 iNews System Administration kurset, fører kursisterne dybere ind i systemet og øger evnen til at håndtere alvorlige administrative problemer.

Målgruppe

Kurset er henvendt til:

 • Teknikere
 • Personale med ansvar for forvaltning af iNews systemet

Kursistens forudsætninger

Afslutninger af kurset IN200 iNEWS Superbruger Database Design eller kurset IN210 iNews Database Design Workshop.

Formål med kurset

Når kurset er afsluttet, vil deltagerne være i stand til at:

 • Forstå iNews i sammenhæng med Avid Newsroom løsningen
 • Udføre drift med System Console
 • Starte systemet og lukke systemet ned
 • Bruge iNews klienten
 • Forstå serveren
 • Bruge iNews software
 • Forstå databasen
 • Udføre procesadministration
 • Udføre fjernadministration
 • Bruge ledninger
 • Interagere med iNews Community
 • Forstå og administrere action servere
 • Håndtere web-interaktion
 • Udføre Fast Text søgning
 • Administrere MCS/BCS/Control Air Server/Command
 • Konfigurere Web Browse & Publish
 • Udføre vedligeholdelse og fejlfinding
 • Udføre system backups
 • Udføre server upgrades

  

Back

IN310 iNEWS Advanced System Administration

Length Suggested length: 3 days (24 hours) Overview A high level technical course aimed at experienced iNEWS System Administrators. This course builds on what was covered in the Administration course, taking the students deeper into the system and increasing their confidence in dealing with serious administration issues. Audience This course is targeted at:

 • Technicians

Other newsroom staff responsible for managing the iNEWS system Prerequisites

Objectives At the end of this course, you will be able to:

 • Understand iNEWS in the Avid newsroom solution
 • Perform operations with the System Console
 • Start up and shut down the system
 • Use the iNEWS Client
 • Understand the server
 • Use iNEWS software
 • Understand the database
 • Perform process administration
 • Perform remote administration
 • Use wires
 • Interact with the iNEWS community
 • Understand and administer action servers
 • Handle web interaction
 • Perform Fast Text searching
 • Administer MCS/BCS/Control Air Server/Command
 • Configure Web Browse & Publish
 • Perform maintenance and troubleshooting
 • Perform system backups
 • Perform server upgrades