Tilbage

NC201 Avanceret NewsCutter – Tips og teknikker, 2 dage

Kursusbeskrivelse

Kurset er rettet mod erfarne NewsCutter klippere, og lærer deltagerne at beherske systemets avancerede redigeringsfunktioner og genveje. Kursisterne præsenteres for avancerede teknikker til at strømline medier og styre projekter. Kurset er en vekselvirkning mellem instruktøren, der præsenterer, og hands-on praksis.

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

Erfarne klippere

Videografer

Kursistens forudsætninger

Afslutning af kurset NC101 redigering med NewsCutter eller tilsvarende erfaring

Formål med kurset

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at:

 • Udføre avanceret capturing
 • Udføre avanceret navigation og trimming
 • Anvende redigering og view tips
 • Tilpasse settings
 • Bruge knapper og keys
 • Udføre multikamera redigering
 • Implementere sync audio metoder
 • Forstå kritiske brugerindstillinger
 • Konsolidere, transcode og linke
 • Recapture sekvenser

 

Back

NC201 Advanced NewsCutter Tips and Techniques Length Suggested length: 2 days Overview Designed for experienced NewsCutter editors, this course helps students master the system’s sophisticated editing features and shortcuts. Students learn advanced techniques to help streamline media and manage projects. Sessions combine instructor-led demonstration and hands-on practice. Audience This course targets:

 • Experienced editors
 • Videographers

Prerequisites

Objectives At the end of this course, you will be able to:

 • Perform advanced capturing
 • Perform advanced navigation and trimming
 • Apply edit and view tips
 • Customize settings
 • Use buttons and keys
 • Perform MultiCamera editing
 • Implement sync audio methods
 • Understand critical user settings
 • Consolidate, transcode and link
 • Recapture sequences