UN337 ISIS/Interplay vedligeholdelse for tv-stationer, 5 dage

In-site training

Tilbage

UN337 ISIS/Interplay vedligeholdelse for tv-stationer, 5 dage

Kursusbeskrivelse

Kursisterne lærer om opbygning, vedligeholdelse og administration af Avid Unity ISIS Systemet sammen med administration af Avid Interplay og Avid Airspeed. Hands-on giver deltagerne praktisk erfaring med at anvende grundlæggende fejlfinding og administrative teknikker.

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

Systemadministratorer

Front-line teknisk personale

Medarbejdere, der arbejder med vedligeholdelse og administration af Avid systemer

Teknikere med ansvar for store Avid Unity/Interplay workgroup miljøer på en tv-station

Kursistens forudsætninger

Grundlæggende erfaring med Microsoft Windows-systemer, netværk og Avid Workgroup topologier.

Formål med kurset

Når kurset er afsluttet, vil deltagerne være i stand til at:

  • Beskrive systemkomponenter
  • Benytte ISIS System Director Control Panel og ISIS Administration Tool
  • Administrere brugerkonti, Storage grupper og Workspaces
  • Konfigurere servere og klienter
  • Fejlfinde i Avid Unity ISIS
  • Udføre Interplay administration og vedligeholdelse, herunder strategier for beskyttelse og sletning
  • Administrere Avid NewsCutter og Media Composer
  • Indstille klient settings
  • Forstå projektstrategier
  • Anvende Best Practices for Workflow