Tilbage

UN337 ISIS/Interplay vedligeholdelse for tv-stationer, 5 dage

Kursusbeskrivelse

Kursisterne lærer om opbygning, vedligeholdelse og administration af Avid Unity ISIS Systemet sammen med administration af Avid Interplay og Avid Airspeed. Hands-on giver deltagerne praktisk erfaring med at anvende grundlæggende fejlfinding og administrative teknikker.

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

Systemadministratorer

Front-line teknisk personale

Medarbejdere, der arbejder med vedligeholdelse og administration af Avid systemer

Teknikere med ansvar for store Avid Unity/Interplay workgroup miljøer på en tv-station

Kursistens forudsætninger

Grundlæggende erfaring med Microsoft Windows-systemer, netværk og Avid Workgroup topologier.

Formål med kurset

Når kurset er afsluttet, vil deltagerne være i stand til at:

 • Beskrive systemkomponenter
 • Benytte ISIS System Director Control Panel og ISIS Administration Tool
 • Administrere brugerkonti, Storage grupper og Workspaces
 • Konfigurere servere og klienter
 • Fejlfinde i Avid Unity ISIS
 • Udføre Interplay administration og vedligeholdelse, herunder strategier for beskyttelse og sletning
 • Administrere Avid NewsCutter og Media Composer
 • Indstille klient settings
 • Forstå projektstrategier
 • Anvende Best Practices for Workflow

 

Back

UN337 ISIS/Interplay Maintenance for Broadcasters Length Suggested length: 5 days Overview Students will explore the architecture, administration, and maintenance of an Avid Unity ISIS system along with the administration of Avid Interplay and Avid AirSpeed. Lab work gives students practical experience in applying basic troubleshooting and administrative techniques. Audience This course targets:

 • System administrators
 • Front-line maintenance personnel
 • Engineers
 • Facility or freelance technicians responsible for large Avid Unity/Interplay workgroup environments in a broadcast facility

Prerequisites Basic experience of Microsoft Windows systems, networking, and Avid workgroup topologies Objectives At the end of this course, you will be able to:

 • Describe system components
 • Use the ISIS System Director Control Panel and the ISIS Administration Tool
 • Administer user accounts, storage groups, and workspaces
 • Configure attached servers and clients
 • Troubleshoot Avid Unity ISIS
 • Perform Interplay administration and maintenance including protection and deletion strategies
 • Administer Avid NewsCutter and Media Composer
 • Tune Client settings
 • Understand project strategies
 • Apply workflow best practices