Tilbage

WG112 Avid Netværk, 2 dage

Kursusbeskrivelse

Dette er en introduktion til netværkskoncepter, som benyttes i Avid Workgroups og Storage miljøer. Deltagerne får et solidt netværksteori fundament, og hands-on erfaring med at implementere og fejlfinde i netværk ved hjælp af Avid-godkendte switches.

Målgruppe

Kurset henvender sig til:

 • Systemadministratorer
 • Front-line teknisk personale
 • Medarbejdere, der arbejder med installation og opgradering af Avid Systemer
 • Teknikere med ansvar for store workgroup miljøer på tv-stationer.

Deltagerens forudsætninger

Grundlæggende erfaring med Microsoft Windows systemer og Avid Workgroup topologier

Hvis deltageren ønsker at følge Interplay ACSR vejen, skal denne have fuldført ISIS/Unity ACSR og Interplay WG213 kurset

Kursister, der allerede har en Microsoft, Cisco eller anden form for netværk certificering, kan vælge at gennemgå en test i stedet for at fuldføre dette kursus som del af deres Interplay ACSR certificering.

Formål med kurset

Efter fuldført kursus vil kursisten være i stand til:

 • At beskrive elementer af netværksdesign
 • Forstå seriel tilslutning og switch kommandoer
 • Konfigurere VLAN (netværk)
 • Konfigurere dedikeret og virtual router brugerflade og static routes
 • Beregne subnet masks og IP-områder
 • Anvende retningslinjer for klient configuration
 • Udføre fejlfinding i netværk

 

Back

WG112 Avid Networking Length Suggested length: 2 days Overview This is an introduction to networking concepts used in Avid workgroup and storage environments. Students will gain a solid foundation for networking theory and hands on experience implementing and troubleshooting networks using currently Avid-qualified switches. Audience This course targets:

 • System administrators
 • Front-line maintenance personnel
 • Engineers

Facility or freelance technicians responsible for large workgroup environments in a broadcast facility Prerequisites

 • Basic experience of Microsoft Windows systems and Avid workgroup topologies
 • If following the Interplay ACSR path, students should have completed their ISIS/Unity ACSR, and the Interplay WG213 course
 • Those already holding a Microsoft, Cisco or other network certification may opt to test out of having to complete this course as part of their Interplay ACSR certification

Objectives At the end of this course, you will be able to:

 • Describe elements of network design
 • Understand serial connectivity and switch commands
 • Configure VLANs
 • Configure dedicated and virtual router interfaces and static routes
 • Calculate subnet masks and IP ranges
 • Apply client configuration guidelines
 • Perform network troubleshooting