Kursusbeskrivelse
MediaCentral Platformen (MCP) indeholder services, der er nødvendige for at supportere flere forskellige Avid Everywhere løsninger. Disse produkter omfatter MediaCentral I UX, Media Composer I Cloud, Interplay MAM, Media Distribute og iNews. MediaCentral Platformens services kører på Linux Operativsystem.

WG453 giver kursisten installations-, konfigurations- og fejlfindingsfærdigheder til at oprette enkelte og clustered Linux-servere, og implementere forskellige løsninger på den nyeste understøttede hardware.

Undervisningen foregår hands-on i små teams, hvor der installeres en MediaCentral Platform som et add-on til et eksisterende Interplay miljø.

Dette vil ske i tre faser:

1) Via en forståelse for den terminologi, der anvendes i forhold til de involverede Avid produkter, metoder og processer.
2) Via en diskussion af opbygningen, og hvordan de nødvendige hardwarekomponenter og softwarekonfigurationer implementeres for at opbygge et system, der opfylder kursistens eller kundens behov.
3) Integration af MCP i et Avid workflow ved at bygge clustered MCP servere, som deltagerne derefter kan afprøve og fejlfinde i et live-produktion workflow.

Interplay Central Services (ICS) indeholder services, der er nødvendige for at supportere flere forskellige Avid Integrated Media Enterprise (IME) løsninger. Disse produkter omfatter Interplay Central, Interplay Sphere, Interplay MAM, Interplay Pulse og Avid iNews. ICS kører på Linux operativsystem.

WG453 giver kursisten installations-, konfigurations- og fejlfindingsfærdigheder til at oprette enkelte og clustered Linux-servere, og implementere forskellige løsninger på den nyeste understøttede hardware.

Undervisningen foregår hands-on i små teams, hvor der installeres Interplay Central Services som et add-on til et eksisterende Interplay miljø.

Dette vil ske i tre faser:

1) Via en forståelse for den terminologi, der anvendes i forhold til de involverede Avid produkter, metoder og processer.
2) Via en diskussion af opbygningen, og hvordan de nødvendige hardwarekomponenter og softwarekonfigurationer implementeres for at opbygge et system, der opfylder kursistens eller kundens behov.
3) Integration af ICS i et Avid workflow ved at bygge clustered ICS servere, som deltagerne derefter kan afprøve og fejlfinde i et live-produktion workflow.

Målgruppe
Dette kursus er rettet mod:

• Support- og teknisk personale

Deltagernes forudsætninger

• CS 400/MC 400 Editor ACSR
• UN 422 ISIS ACSR
• WG 213 Interplay Administration eller omfattende erfaring med administration af Interplay PAM systemer
• WG 433 Interplay ACSR
• Linux erfaring anbefales

Formål med kurset
Når kurset er afsluttet, vil kursisten have erfaring med:

• Implementerings muligheder
• MediaCentral Platform services
• Krav til Hardware
• RAID Caching
• Linux clustering og glustering
• Redundans og skalering
• MediaCentral Playback Services (MCPS)
• Enkelte vs. clustered servere
• Tjekliste ved installation og krav til software
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) OS og RHEL kommandoer
• Post-installation workflow test
• Fejlfinding i MCP

 

Overview
The MediaCentral Platform (MCP) includes a set of services required to support several different Avid Everywhere solutions. These products include MediaCentral | UX, Media Composer | Cloud, Interplay MAM, Media Distribute and iNEWS. The MediaCentral Platform services run under the Linux operating system.

The WG453 provides installation, configuration and troubleshooting skills for setting up single and clustered Linux servers to deploy these various solutions on the latest supported hardware.

Working in small teams, students will benefit from extensive hands-on training in a lab environment, building a MCP deployment as an add-on to existing Interplay Production/ISIS systems.

This will be accomplished in three phases:

1. Providing an understanding of the terminology used for the involved Avid products, methods and processes.
2. Discussing the architecture of how the required hardware components and software configurations come together to build a system to meet your or your customer’s requirements.
3. Integrating MCP into an actual Avid workflow by building clustered MCP servers in a workshop/lab environment which you can then test and troubleshoot in live production workflow.

Interplay Central Services (ICS) are a set of services required to support several different Avid Integrated Media Enterprise (IME) solutions. These products include Interplay Central, Interplay Sphere, Interplay MAM, Interplay Pulse and Avid iNEWs. ICS runs under the Linux operating system.

The WG453 provides installation, configuration and troubleshooting skills for setting up single and clustered Linux servers to deploy these various solutions on the latest supported hardware.

Working in small teams, students will benefit from extensive hands-on training in a lab environment, building an ICS deployment as an add-on to existing Interplay PAM/ISIS systems.

This will be accomplished in three phases:

1. Providing an understanding of the terminology used for the involved Avid products, methods and processes.
2. Discussing the architecture of how the required hardware components and software configurations come together to build a system to meet your or your customers requirements.
3. Integrating ICS into an actual Avid workflow by building clustered ICS servers in a workshop/lab environment which you can then test and troubleshoot in live production workflow.

Audience
This course is targeted at:

• Support and maintenance personnel

Prerequisites

• CS400/MC400 Editor ACSR
• UN422 ISIS ACSR
• WG213 Interplay Administration (or extensive experience with installed Interplay PAM systems)
• WG433 Interplay ACSR
• Previous Linux experience or comfort with command line interfaces suggested

Objectives
At the end of this course, you will be enabled in:

• Deployment Options
• The MediaCentral Platform Services
• Hardware Requirements
• RAID Caching
• Linux Clustering and Glustering
• Redundancy and Scaling
• MediaCentral Playback Services (MCPS)
• Single vs. Clustered Servers
• Installation Checklist and Software Requirements
• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) OS and RHEL Commands
• Post-Installation Workflow Testing
• Troubleshooting MCP